Ceza Avukatı

 

Ceza Avukatı

Ceza Muhakemesi Hukuku kapsamında gerçekleştirilen ceza yargılaması, tarafların iddiasının dinlendirilmiş olduğu, yine taraflarca gerekli savunmaların yapıldığı ve nihai olarak kararın verildiği bir yargılama sürecidir. Bu yargılama sürecinde amaçlanan ise maddi gerçekliğe ulaşılması, hak ihlallerinin önüne geçilmesidir. Sürecin başlaması ise suç şüphesine dayanmaktadır. Ceza Avukatı nın, ceza muhakemesi hukuku açısından amaçladığı hususta, hak ihlallerinin önüne geçilmesinde bilinçlendirici görev üstlenmekten öte değildir. Bu amaç doğrultusunda biz ceza avukatı hizmeti ile hak ve yükümlülükleri ilgili kanun ve Yargıtay kararları çerçevesinde ele alacak, akıcı ve aleni bir dille aktaracağız.

Başa dön